English

VDMOS

場效應晶體管VDMOS

> 場效應晶體管VDMOS > 場效應晶體管VDMOS

>

場效應晶體管VDMOS

發布時間:2018-6-4 22:16:56 查看次數:

型號
封裝形式
產品類型
應用領域
典型參數
下載
JX12N50TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:12A RDS(ON):0.42Ω下載
JX10N50TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:10A RDS(ON):0.55Ω下載
JX7N50TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:7A RDS(ON):1.0 Ω下載
JX6N50TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:6A RDS(ON):1.3 Ω下載
JX5N50TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:5A RDS(ON):1.3 Ω下載
JX1N50TO-92
TO-126
TO-251
TO-252
400V-600V系列常壓節能燈
電子鎮流器
VDSS:500V ID:1A RDS(ON):4.6 Ω下載
JX15N60TO-3PN
TO-220
TO-220F
TO-247
400V-600V系列電動車充電器
VDSS:600V ID:15A RDS(ON):0.6 Ω下載
JX12N60TO-220
TO-220F
400V-600V系列電動車充電器
VDSS:600V ID:12A RDS(ON):0.75 Ω下載
JX10N60TO-3P
TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列LED燈
電動車充電器
發電機控制器
VDSS:600V ID:10A RDS(ON):0.8 Ω下載
JX8N60TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列LED燈
電動車充電器
VDSS:600V ID:8A RDS(ON):1.2 Ω下載
JX7N60TO-220
TO-220F
TO-262
400V-600V系列LED燈
電動車充電器
VDSS:600V ID:7A RDS(ON):1.3 Ω下載
JX6N60TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
400V-600V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:600V ID:6.0A RDS(ON):1.8 Ω下載
JX5N60TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
400V-600V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:600V ID:5.0A RDS(ON):2.4 Ω下載
JX4N60TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
400V-600V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:600V ID:4.0A RDS(ON):2.5 Ω下載
JX2N60TO-126
TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
400V-600V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:600V ID:2A RDS(ON):4.7 Ω下載
JX1N60STO-92
400V-600V系列手機充電器
VDSS:600V ID:0.5A RDS(ON):12 Ω下載
JX1N60TO-92
TO-126
TO-251
TO-252
400V-600V系列手機充電器
VDSS:600V ID:1.3A RDS(ON):9.0 Ω下載
JX1N70TO-92
TO-126
TO-251
TO-252
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:700 ID:1A RDS(ON):12 Ω下載
JX7N80TO-220
TO-220F
650V-1000V系列LED燈
電動車充電器
VDSS:800V ID:7.0A RDS(ON):2.0 Ω下載
JX3N80TO-220
TO-220F
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:800V ID:3.0A RDS(ON):4.8 Ω下載
JX8N70TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:700V ID:8A RDS(ON):1.6 Ω下載
JX6N70TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:700V ID:6.0A RDS(ON):2.3 Ω下載
JX4N70TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:700V ID:4.0A RDS(ON):3.2 Ω下載
JX2N70TO-126
TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:700V ID:2A RDS(ON):6.5 Ω下載
JX12N65TO-220
TO-220F
650V-1000V系列電動車充電器
VDSS:650V ID:12A RDS(ON):0.8 Ω下載
JX10N65TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列電動車充電器
VDSS:650V ID:10A RDS(ON):0.9 Ω下載
JX8N65TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列LED燈
電動車充電器
VDSS:650V ID:8A RDS(ON):1.4 Ω下載
JX7N65TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列LED燈
電動車充電器
VDSS:650V ID:7A RDS(ON):1.5 Ω下載
JX6N65TO-220
TO-220F
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:650V ID:6.0A RDS(ON):2.0 Ω下載
JX5N65TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:650V ID:5.0A RDS(ON):2.5 Ω下載
JX4N65TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
TO-262
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:650V ID:4.0A RDS(ON):2.8 Ω下載
JX2N65TO-126
TO-220
TO-220F
TO-251
TO-252
650V-1000V系列LED燈
安定器
適配器
VDSS:650V ID:2A RDS(ON):5.0 Ω下載
JX1N65TO-92
TO-126
TO-251
TO-252
650V-1000V系列手機充電器
VDSS:650V ID:1.3A RDS(ON):9.5 Ω下載

快三vip Powered by ZZZcms